Om Crewella

Crewella representerer en gruppe talentfulle stylister og rekvisitører med bred produksjonserfaring fra TV, reklame og stills.

Vi er opptatt av å tilrettelegge for plettfri kommunikasjon mellom vårt crew og våre kunder slik at stylistenes kunnskap kan komme kundene til gode på best mulig måte.